Molimo Vas da pažljivo pročitate naše Opće uvjete poslovanja (dalje: Opći uvjeti) prije online kupovine na web stranici www.mojbutik.hr . Prihvaćanjem Općih uvjeta izjavljujete da ste se upoznali, razumjeli i suglasili s našim Općim uvjetima poslovanja te da prihvaćate pravila i uvjete navedene u njima. Ukoliko niste suglasni s Općim uvjetima, molimo Vas da ne koristite našu strnicu www.mojbutik.hr

Web stranica www.mojbutik.hr u vlasništvu je trgovačkog društva IDEAS USLUGE j.d.o.o.

Trgovačko društvo IDEAS USLUGE j.d.o.o. pruža online usluge putem svoje Internet stranice www.mojbutik.hr te Facebook i Instagram stranice mojbutik. Usluga se sastoji od pružanja usluge posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu, informacijskih usluga te financijskih transakcija.

IDEAS USLUGE j.d.o.o. je u svakom trenutku ovlašten mijenjati sadržaj Općih uvjeta te o tome obavijestiti Kupce putem web stranice www.mojbutik.hr . Kupci su dužni prilikom narudžbe proizvoda pročitati i suglasiti se s Općim uvjetima koji se primjenjuju na svaku sljedeću narudžbu sve do njihove izmjene, a o čemu će Kupci biti obaviješteni pri prvoj sljedećoj narudžbi nakon izmjene. IDEAS USLUGE j.d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost zbog propuštanja Kupca da to učini.

Podatci o trgovačkom društvu:

Puni naziv tvrtke: IDEAS USLUGE j.d.o.o.

O.I.B.: 11022007023

MB: 4493877

PDV Broj: HR11022007023

IBAN: HR3024020061100769650 ESB

Trgovački sud u Zagrebu MBS: 081011803

Temeljni kapital: 10,00 kn uplaćen u cijelosti

Direktori društva: M. Miličević

Kontakt: Tel: +385 95-873-54-65, Email: info@mojbutik.hr

Adresa sjedišta: Lanište 24, Zagreb, Hrvatska

Tvrtka IDEAS USLUGE j.d.o.o. obvezuje se poslovati u skladu s legitimnim zakonima Republika Hrvatske.

Opće odredbe

Ovim se Općim uvjetima uređuju odnosi između Kupca i IDEAS USLUGE j.d.o.o. u odnosu na uvjete i način naručivanja, cijene proizvoda, način plaćanja, raskid ugovora i povrat robe, dostavu, zaštitu tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana za korištenje web-trgovine www.mojbutik.hr i on-line kupovinu.

 

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se u slučaju kupovine putem www.mojbutik.hr, te Facebook i Instagram stranice mojbutik.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i IDEAS USLUGE j.d.o.o. sklopljen je u trenutku kad IDEAS USLUGE j.d.o.o. zaprimi narudžbu tj. elektroničku poruku koja sadrži izjavu Kupca da prihvaća ponudu.

IDEAS USLUGE j.d.o.o. specijaliziran je za uslugu posredovanja u trgovini između Dobavljača i Kupca. IDEAS USLUGE j.d.o.o. ne uvozi robu. Robu kojom IDEAS USLUGE j.d.o.o. posreduje, Dobavljač izravno dostavlja Kupcu.

IDEAS USLUGE j.d.o.o. naplaćuje svoju uslugu posredovanja pri kupnji između Dobavljača i Kupca.

Opisi proizvoda i fotografije na stranici www.mojbutik.hr izvorno su preuzete informacije prodavača-dobavljača s inozemnih Internet trgovina te su u izvornom obliku (bez izmjena informacija) preneseni na www.mojbutik.hr. 

Kupac može biti samo punoljetna poslovno sposobna fizička osoba ili pravna osoba. Prihvaćanjem Općih uvjeta potvrđujete da ste ili stariji od 18 godina života ili maloljetnik s potpunom poslovnom sposobnošću, i da ste u cijelosti sposobni prihvatiti ove Opće uvjete.

 

Ugovor u ime i za račun maloljetnika te poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njegovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe samo ukoliko nisu lišene prava na raspolaganje svojom imovinom i prava na sklapanje pravnih poslova.

 

Za postupanje koje nije u skladu s ovim odredbama IDEAS USLUGE j.d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost.

On-line kupovina

On-line kupovina je moguća isključivo uz prethodnu registraciju. Kupac je pri registraciji dužan dati točne i potpune osobne podatke, dok suprotno postupanje Kupca ovlašćuje IDEAS USLUGE j.d.o.o. da Kupcu uskrati daljnje korištenje web stranice www.mojbutik.hr

 

Prijavljeni korisnici web stranice www.mojbutik.hr dobivaju vlastiti korisnički račun (u daljnjem tekstu: Korisnički račun). IDEAS USLUGE j.d.o.o. savjetuje da nikome ne otkrivate podatke o Vašem Korisničkom računu. Isključivo ste odgovorni za održavanje tajnosti i sigurnosti Vašeg Korisničkog računa, te za sve aktivnosti koje se dogode na ili putem Vašeg Korisničkog računa. O svakoj zlouporabi Vašeg Korisničkog računa dužni ste bez odgađanja obavijestiti IDEAS USLUGE j.d.o.o. na email info@mojbutik.hr

 

IDEAS USLUGE j.d.o.o. ne odgovara za bilo koji oblik štete koja nastane neovlaštenim korištenjem Korisničkog računa.

 

IDEAS USLUGE j.d.o.o. će Kupcu najkasnije u trenutku isporuke robe ili početka izvršavanja usluge predati potvrdu o sklopljenom ugovoru u trajnom mediju, a putem elektroničke pošte. 

Cijena

Cijene proizvoda su maloprodajne izražene su u hrvatskim kunama ("HRK").

Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. 

Cijene sadrže cijenu troškova prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, ukoliko nije drukčije istaknuto.

IDEAS USLUGE j.d.o.o nije u sustavu PDV-a.

IDEAS USLUGE j.d.o.o. može odrediti određene popuste, kupone na kupovinu putem stranice koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje dok dotični ne odredi drugačije.

Akcijski proizvodi i kuponi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni samo specificiranim skupinama. Uvjeti akcijske prodaje bit će opisani na našim stranicama.

IDEAS USLUGE j.d.o.o. će periodično i prema svojoj odluci stavljati određene artikle na akcijsku prodaju.

U slučaju takve situacije IDEAS USLUGE j.d.o.o. pravovremeno će obavijestiti korisnike.

DA LI SU U CIJENU UKLJUČENE POŠTARINA I CARINA?

Poštarina je unaprijed uključena u cijenu za sve oglašene artikle, za sve zemlje.

Za više informacija o poštanskim uslugama i cijenama poštanskih usluga kliknite ovdje.

Od 30. lipnja 2021. godine na snagu je stupilo usklađenje Zakona o PDV-u s EU. U skladu s obvezama preuzetim pristupanjem Republike Hrvatske u Europsku uniju, a radi implementiranja pravne stečevine Europske unije u nacionalno zakonodavstvo, potrebno je Zakon o PDV-u uskladiti s Direktivom Vijeća (EU) 2017/2455 od 5. prosinca 2017. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ i Direktive 2009/132/EZ u pogledu određenih obveza u vezi s porezom na dodanu vrijednost za isporuku usluga i prodaju robe na daljinu te Direktivom Vijeća (EU) 2019/1995 od 21. studenoga 2019. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu odredaba koje se odnose na prodaju robe na daljinu i određene isporuke robe na domaćem tržištu.

Svim naručenima pošiljkama koje će u zemlju pristići nakon 1. srpnja biti će obračunat PDV od 25% + naknada za obradu pošiljke od 18,5 kn koju HR pošta naplaćuje za svoju uslugu obrade pošiljke. Te troškove snosi kupac.

Carina nije uključena u cijenu naših proizvoda te ju po potrebi obračunavaju carinski službenici kada proizvod stigne u zemlju, a na artikle iznad 150 eura vrijednosti.

Eventualne troškove carine snosi Kupac.

Unutar EU fizičke i pravne osobe za privatne potrebe ne podliježu carini.

Za više informacija o carini i iznimkama pročitajte “Izvadak iz carinskog zakona”.

Plaćanje

 

IDEAS USLUGE j.d.o.o. svojim Kupcima omogućava plaćanje općom uplatnicom i Internet bankarstvom na žiro račun poduzeća IDEAS USLUGE j.d.o.o.

 

Isporuka i dostava

Isporuka i dostava obavljaju se putem usluge Hrvatske pošte ili DHL express na način i pod uvjetima određenima važećim propisima za obavljanje poštanske usluge. Za proizvode za koje postoji mogućnost brze dostave, ta je informacija istaknuta na stranici s ponudom proizvoda.

Isporuka se vrši u roku koji je naznačen uz svaki proizvod. Informacija o roku dostave se nalazi na stranici prilikom naručivanja (u koraku odabir dostave) te u ponudi za plaćanje koju Kupac zaprima elektroničkim putem (potvrda narudžbe). 

IDEAS USLUGE j.d.o.o. nema utjecaja na dostavu poštanskih službi ili na eventualno zadržavanje pošiljke na carini.

Proizvod je ponekad moguće čekati do 40 radnih dana u slučaju nacionalnih praznika, blagdana ili zbog povećanog prometa na poštama. U takvim situacijama, a kad zaprimi pravovremenu informaciju od stranog dobavljača, IDEAS USLUGE j.d.o.o. obavijestit će kupca o mogućnosti prolongacije roka dostave.

Nakon obavljene narudžbe Kupac dobiva automatsku potvrdu elektronskom poštom da je artikl naručen.

Svaka zloubotreba, krađa, laganje, neprimjereno i nezakonito ponašanje krajnjeg kupca može rezultirati raskidom ugovora od strane IDEAS USLUGE j.d.o.o. te IDEAS USLUGE j.d.o.o. nije odgovorno za štetu koja može nastati kao posljedica navedenog te odgovornost u potpunosti leži na Kupcu.

Jamstvo

Ukoliko Vam proizvod ne stigne u navedenim rokovima, Vaša sredstva će Vam u zakonskom roku biti vraćena na Vaš transakcijski račun ili će Vam biti poslan isti novi proizvod. 

Ukoliko je naručeni proizvod neispravan ili jednostavno ne ispunjava očekivanja kupca moguće je, u roku 14 (četrnaest) dana od isporuke, napraviti zamjenu ili povrat proizvoda.

Raskid ugovora i povrat robe

Kupac ima pravo, bez navođenja razloga, jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji u zakonskom roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu proizvod predan u posjed. 

Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok za raskid ugovora počinje teći od dana kada je Kupcu predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe. Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok za raskid ugovora počinje teći od dana kada je Kupcu predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe. 

 

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti IDEAS USLUGE j.d.o.o. o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora.

 

Kupac može jednostrano raskinuti ugovor tako da obrazac za jednostrani raskid ispuni i pošalje poduzeću IDEAS USLUGE j.d.o.o. elektroničkim putem na info@mojbutik.hr. IDEAS USLUGE j.d.o.o. se u tom slučaju obvezuje bez odgađanja Kupcu dostaviti potvrdu o primitku izjave o raskidu u elektroničkom obliku.

 

Kupac je dužan dokazati da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

 

Iskoristi li Kupac pravo na jednostrani raskid, ugovorne strane nisu dužne ispuniti svoje obveze iz ugovora sklopljenog na daljinu, odnosno u slučaju da je ponudu za sklapanje ugovora dao Kupac, strane nisu dužne sklopiti ugovor. U slučaju raskida ugovora, svaka je ugovorna strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.

 

U slučaju jednostranog raskida ugovora, IDEAS USLUGE j.d.o.o. se obvezuje bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana zaprimanja obavijesti o odluci Kupca da jednostrano raskida ugovor, vratiti Kupcu sve što je platio na temelju ugovora, umanjeno za iznos troškova dostave.

 

IDEAS USLUGE j.d.o.o. se obvezuje izvršiti povrat plaćenog istim sredstvom plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Ukoliko Kupac nije u mogućnosti zaprimiti povrat sredstava na vlastiti IBAN, IDEAS USLUGE j.d.o.o. će u dogovoru s Kupcem povrat izvršiti na IBAN prema želji Kupca. Povrat u gotovini ili poštanskom uputnicom nije moguć.

 

U slučaju jednostranog raskida od strane Kupca, Kupac je dužan vratiti isporučeni proizvod bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio IDEAS USLUGE j.d.o.o. o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je Kupac izvršio ovu svoju obvezu ako prije isteka ovog roka pošalje robu. Kupac je dužan snositi izravne troškove povrata robe.

 

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti  ovdje

Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu dobavljača Shiying Sexy Lingerie Co.,Ltd ,No. 9, Qingshui Yan, Guoqian Village, Shijing, Nan’an City,fujian , P.R.China , bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je IDEAS USLUGE, odnosno mojbutik, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe snosi Kupac. Cijenu slanja možete izračunati online http://www.posta.hr/cjenik-on-line . Korisnik se moli da prije raskida Ugovora da se javi pismeni putem na info@mojbutik.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Bez poslanog obrasca nismo u mogućnosti zakonski prihvatiti reklamaciju.

Roba mora biti nekorištena i poslana u originalnoj ambalaži / vrećici od dobavljača s jasno vidljivom adresom dobavljača te sa svim pripadajućim etiketama ili reklamacija neće biti uvažena.

 

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ako je:

 

predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja IDEAS USLUGE j.d.o.o., a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora

predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu

predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

 

Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povrat proizvoda po bilo kojoj osnovi, proizvod koji vraća dužan vratiti u originalnom pakiranju zajedno sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena.

 

Kupac je dužan preuzeti kupljeni proizvod prilikom isporuke. Iznimno, u slučaju značajnijeg vidljivog nedostatka proizvoda koji Kupac opazi prilikom preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan dostavljeni proizvod preuzeti i može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak.

 

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (npr. slomljeni dio, oštećenje u transportu..), što Kupac utvrdi po otvaranju proizvoda bez korištenja- Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili umanjenje cijene.

U slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu trgovac postupa sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

Zaštita osobnih podataka

IDEAS USLUGE  j. d. o. o. obavezuje se pružati zaštitu osobnih podataka kupaca i korisnika stranice na način da prikuplja samo one podatke o kupcima i korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza (ime, prezime, adresa, grad, pošatnski broj, država, broj mob i email). IDEAS USLUGE  j. d. o. o. informira kupce i korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s popisa koji se koristi u marketinške svrhe. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo osobama kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici IDEAS USLUGE  j. d. o. o. odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

1. Prikupljanje, obrada i čuvanje podataka u svrhu naručivanja/kupnje artikla odnosno jednostranog raskida ugovora, zamjene i reklamacije

Prilikom narudžbe artikla iz naše ponude tražit ćemo vas suglasnost da se vaši osobni podaci i osobni podaci drugih osoba koje navodite kao treće osobe kojima artikl želite pokloniti ili na čiju adresu želite da artikl pošaljemo prikupe, obrade i čuvaju. Podatke u ime druge osobe, morate se pobrinuti da je ta osoba upoznata s ovim pravilima o zaštiti privatnosti prije no što to učinite. Ako ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika.

1. a. Prikupljanje

Prilikom naručivanja artikla iz naše ponude tražit ćemo vas samo one podatke koji su nam nužni i zakonski potrebni za izvršenje prodaje/usluge, izdavanje računa, slanje naručenog odnosno kupljenog artikla te komuniciranje s vama u slučaju problema s narudžbom, kupnjom, plaćanjem ili isporukom.

Ako kupnjom niste zadovoljni te zatražite jednostrani raskid ugovora, zamjenu ili reklamaciju, zatražit ćemo i dodatne osobne podatke koji će nam omogućiti da, u skladu sa zakonom, izvršimo traženo.

1. b. Obrada

S vašim osobnim podacima postupat ćemo na savjestan i odgovoran način. Vaše podatke obrađivat će odgovorna osoba u organizaciji te osoba zadužena za vođenje knjigovodstva koja mora provesti određene knjigovodstvene i računovodstvene radnje kako bi naše poslovanje bilo u skladu sa zakonom.

1. c. Čuvanje

Osobne podatke (koje ste naveli u nekom od obrazaca na našoj stranici) za što ste nam dali suglasnost prilikom otvoranje korisničkog računa, slanja upita ili prilikom predbilježbe pohranili smo na siguran način i zaštitili s više sigurnosnih provjera. Vaše osobne podatke koji su definirani kao nužni za ispunjavnje zakonskih obveza dužni smo čuvati u skladu sa zakonskim odredbama. Za sve ostale osobne podatke za koje ne postoji zakonska obveza čuvat ćemo sve do vašeg opoziva. 

Vaše osobne podataka možete uvijek možete prgeldati uređivati u korsničkom računu.  Zahtjev za brisanjem vaših osobnih podataka koji ne podliježu zakonskim odredbama koje smo dužni ispuniti možete nam uputiti e-mail na info@mojbutik.hr . Prilikom opoziva molimo da navedete točno koje osobne podatke želite da izbrišemo iz svoje evidencije.

 

1. d. Dijeljenje osobnih podataka s trećim osobama

Davanjem suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu naručivanja/kupnje artikla dajete nam suglasnost da vaše osobne podatke podijelimo s trećim osobama: knjigovodstvenim uredom koji će obraditi vaše osobne podatke na računu, dobavljačem skojim surađujemo te s dostavnom službom posredstvom koje šaljemo naručeni artikl.

1. e. Opoziv

U svakom trenutku možete zatražiti brisanje ustupljenih osobnih podatka slanjem opoziva suglasnosti na info@mojbutik.hr . Ustupljeni osobni podaci bit će izbrisani iz naše evidencije izuzev onih osobnih podataka koje smo prema zakonu dužni čuvati.

​​

2. Prikupljanje podataka u svrhu slanja informativnih ponuda o novim proizvodima i sadržajima na stranici

Davanjem suglasnosti za prikupljanje, obradu i pohranu osobnih podataka u svrhu slanja informativnih ponuda o novim proizvodima i sadržajima na stranici dajete nam suglasnost da vas informiramo o novim proizvodima koje možete kupiti. O novim ćemo vas proizvodima i aktivnostima na stranici obavještavati povremeno, a obavijesti ćemo slati kao e-poštu ili kao newsletter na e-adresu koju ste naveli u obrascima. Vaš broj telefona nećemo koristiti za prodajne pozive. Javit ćemo vam se telefonom samo ako bude problema s vašom narudžbom i/ili da upotpunimo podatke o vašoj dostavi odnosno o tome vas obavijestimo.

Podaci koje ste nam ustupili u ove svrhe neće biti proslijeđeni trećim osobama, no zbog korištenja elektroničkih sustava za slanje e-pošte i newslettera podaci će biti dostupni trećim stranama (elektronički sustavi za slanje e-pošte i newslettera). Učinit ćemo sve u svojoj moći da lozinkama te drugim sigurnosnim provjerama i programima zaštitimo vaše osobne podatke, no ne odgovaramo za tehničke probleme koji se mogu dogoditi sustavima koje koristimo za slanje e-pošte i newslettera, a koje mi ne možemo kontrolirati. Uočimo li propust obavijestit ćemo vas u što kraćem roku te poduzeti sve moguće mjere zaštite.

U svakom trenutku možete zatražiti brisanje ustupljenih osobnih podatka slanjem opoziva suglasnosti na info@mojbutik.hr . Ustupljeni osobni podaci bit će izbrisani iz naše evidencije te ih više nećemo koristiti u svrhu informiranja o novim proizvodima i novim sadržajima na stranici.

3. Prikupljanje podataka u svrhu promotivnih aktivnosti

Davanjem suglasnosti za prikupljanje, obradu i pohranu osobnih podataka u svrhu promotivnih aktivnosti dajete nam odobrenje da vaše osobne podatke koristimo u tu svrhu. To znači da ćemo osobne podatke koje ste nam ustupili i dali suglasnost da ih možemo koristiti u navedenu svrhu objaviti na internetskoj stranici, u promotivnim materijalima ili na drugi sličan način uz vaš osvrt na naše proizvode, usluge, aktivnosti.

U svakom trenutku možete zatražiti brisanje ustupljenih osobnih podatka i osvrta slanjem opoziva suglasnosti na info@mojbutik.hr . Ustupljeni osobni podaci bit će izbrisani iz naše evidencije te ih više nećemo koristiti u tu svrhu.

 

Zajedničke odredbe.

Ako ste suglasnost dali samo za jednu svrhu, kod opoziva morate navesti za koju svrhu tražite brisanje osobnih podataka iz naše evidencije.

Ove odredbe usklađene su s odredbama GDPR-a (Opće uredbe o zaštiti podataka, Direktiva 95/46/EZ).

ONLINE RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

Sukladno uredbi Europske unije, Mojbutik web trgovina sudjeluje u rješavanju potrošačkih sporova za proizvode i usluge kupljene putem interneta, a koje kupci mogu predati online. 

Uredba Europske Unije br. 524/2013. o online rješavanju potrošačkih sporova (Online Dispute Resolution platform) primjenjuje se od 09. siječnja 2016. 

Sukladno Članku 14. stavku 1. te Uredbe propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS. Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS) započela je s radom 15. veljače 2016. godine. 

Nastavno na gore navedene odredbe, u nastavku je elektronska poveznica (link): Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova 

Za detaljnije informacije budite nam se slobodni obratiti putem e-maila na adresu info@mojbutik.hr